Ponedjeljak – 18 sati

+Franjo, Marija, Ivan i Josipa (ž) Zag, +Ruža i Zvonko Badanjak, +Marko, Mara i Ivica Sever

Utorak – 18 sati

po nakani, u zahvalu na č. Presvetom Trojstvu i Bogorodici Mariji, +Ivan Ranogajec i Ankica Budinovac, +Tomo i Dragica Vuk, +Marija Matijašević, Damir i Ivan Jukić

Srijeda – 18 sati

+iz ob. Pendeš i Perić,Ivo Mamuzić, +Juro Marić, +Milka i +iz ob. Levačić i Klobučar, +Nada Crnojević, Ivan Sabljak, Katica i Mijo Kostecki, +Ivanka i Ivan Orešković, Marija i Stjepan Kovač, +Ivan i +iz ob. Petrak, +Milka Salaj, Ivanka Turina-Panjkret

Četvrtak – 18 sati

+Bernardica Garvan

Petak – 18 sati

+Mladen Bolo i +iz ob. Kusaković, Marijan i +iz. ob. Nonc, Rukavina, Modrušić, Ankica, Ivica, Marko i Mijo Kišan

Subota – 18 sati

Nedjelja

8:00 sati

po nakani

9 sati

11 sati

pro populo (za župljane)

18 sati

+Ana, Josip i Ivan Batković, Ana i Marko Matić,+Niko i +iz ob. Jurkić