Ponedjeljak – 18 sati

+Leopold i Slavica Žnidarić, Ivan Lisec i Katica Štajduhar, +Ana i Vladimir Smola, Antonija, Ante i Mate Novokmet, +Rozika i Karlo Obad, +iz ob Svetličić, Anđelka i Darko Kolonić, +Ana Grahovac

Utorak – 18 sati

+Marija Pintarić, Ivan i Branko Imbrišinović, Mira Maltarski, +Marija, Antun i Ivan Badanjak, Stjepan i Ana Begedin, Josip, Justina i Alojz Kovačić

Srijeda – 18 sati

+Luca Sičaja Galbiati, Milan Dokmanović, Marica i Petar Mudrić i +iz ob. Pozder

Četvrtak – 18 sati

+Barica i Mijo Kuštreba, +Ivan i Lucija Jugović

Petak – 18 sati

+Ivan i Barica Štruklec, +Ivan Štajcer i ob. Žigrović, +Blaženka i Antun Velcel, Marko i Ana Štavalj

Subota – 18 sati

+Ivan Mihalić i +iz ob. Gajski, August Tušek, Antun i Rozalija Turkalj

Nedjelja – 7. NEDJELJA KROZ GODINU (23.02.2020.)

8:00 sati

9:30 sati

+ Ivan Manda i Josip Lenić, +iz ob. Horvat i Kolnberger

11 sati

pro populo, +Marijan i +iz ob. Kustrec, +Katica Matković, Janica i Aleksandar Nezbei

18 sati

+Ankica i Milan Slegovac, na jednu nakanu