Evanđelje: Mk 10, 46-52

Čitanje svetog Evanđelja po Marku
U ono vrijeme: Kad je Isus s učenicima i sa silnim mnoštvom izlazio iz Jerihona, kraj puta je sjedio slijepi prosjak Bartimej, sin Timejev. Kad je čuo da je to Isus Nazarećanin, stane vikati: »Sine Davidov, Isuse, smiluj mi se!« Mnogi ga ušutkivahu, ali on još jače vikaše: »Sine Davidov, smiluj mi se!« Isus se zaustavi i reče: »Pozovite ga!« I pozovu slijepca sokoleći ga: »Ustani! Zove te!« On baci sa sebe ogrtač, skoči i dođe Isusu. Isus ga upita: »Što hoćeš da ti učinim?« Slijepac mu reče: »Učitelju moj, da progledam.« Isus će mu: »Idi, vjera te tvoja spasila!« I on odmah progleda i uputi se za njim.
Riječ Gospodnja

ZAJEDNICA KLANJATELJA KRVI KRISTOVE

Susreti ponedjeljkom poslije svete mise u župnoj dvorani.

BIBLIJSKA ZAJEDNICA

Susreti utorkom poslije svete mise u župnoj dvorani.

ZAJEDNICA BOŽANSKOG MILOSRĐA

Susreti srijedom poslije svete mise.

ZAJEDNICA CENAKUL

Susreti četvrtkom poslije svete mise.

SUSRET MINISTRANATA

Susret subotom u 10:00 sati.

MARIJINA LEGIJA

Susreti nedjeljom i ponedjeljkom prezidiji odraslih,
petkom ili prema dogovoru dječji prezidij.

DJEČJI ZBOR

Nedjeljom poslije svete mise u 9:30.

MJEŠOVITI ZBOR

Srijedom poslije zajednice Božanskog milosrđa.

VJERONAUK ZA PRVOPRIČESNIKE

KEFELJA – utorak u 18:00
LOVRAK – srijeda u 18:00
FRANK – četvrtak u 18:00
VIDRIĆ – petak u 15:30

VJERONAUK ZA KRIZMANIKE

FRANK – srijeda 15:30
KEFELJA – srijeda u 16:30
LOVRAK – četvrtak u 15:30
VIDRIĆ – četvrtak u 16:30

Svi odrasli koji su se prijavili za primanje Sakramenata kršćanske inicijacije neka dođu u četvrtak u 19:15 sati u župnu dvoranu.

MOLITVA KRUNICE BONIFACIJEVIM PUTEM U ZBJEGOVAČI

Svake subote u mjesecu listopadu, početak u 15:00 kod prve postaje.

LISTOPADSKE POBOŽNOSTI

Od petka 01. listopada svaku večer u 17:30.
Molimo krunicu i litanije na čast Majci Božjoj na razne nakane.

MISIJSKA NEDJELJA

Sljedeće nedjelje 30. kroz godinu B je MISIJSKA NEDJELJA skupljamo dar za Misije i Misijsku djelatnost. Imate i uplatnice pa možete uzeti i sami uplatiti koliko želite direktno na Misijski ured.

DAR ZA OBNOVU ŽUPNE CRKVE I ŽUPNE KUĆE

Na stoliću za tisak imate uplatnice koje možete uzeti i preko njih darovati svoj dar za obnovu naše župne crkve – radovi se nastavljaju.
Radovi su u tijeku u župnoj kući.

SVETKOVINA SVIH SVETIH – 01.11.2021.

Svete mise kao i nedjeljom i u 15 sati.
Sveta misa u 15:00 ispred mrtvačnice.
Poslije svete mise u 8:00 bit će molitva pred križem s krunicom i paljenje svijeća i polaganje vijenaca s početkom u 9:00 sati.

OBAVIJESTI:

  1. SV. MISE – po redovitom rasporedu
  2. UPIS SV. MISA – uredovno vrijeme župnog ureda ili poslije sv. Mise
  3. SPROVODE, KRŠTENJA I VJENČANJA – prijaviti isključivo u
    župnom uredu, i to u uredovno vrijeme
  4. POSTUPAK ZA VJENČANJE – pokrenuti najkasnije mjesec dana prije